Społeczne koszty otyłości

stretching-498256_960_720

Podsumowując omówione wyżej dane można stwierdzić, że zagrożenie stanu zdrowia wzrasta wraz z wielkością nadwagi. Dzwonek alarmowy powinien się włączyć po przekroczeniu 120 proc. wagi należnej albo gdy współczynnik masy ciała (BMJ) – osiągnie 27 kg/m2. Zagrożenie zdrowia związane jest z reguły z występowaniem nadciśnienia, nadwrażliwością na insulinę, wysokim poziomem całkowitego cholesterolu, zwłaszcza zaś cholesterolu we frakcji LDL. Istnieją też wyraźne dowody na zwiększenie w otyłości ryzyka występowania raka macicy i raka sutka. U mężczyzn stwierdzono zwiększone ryzyko raka jelita grubego, odbytu i raka gruczołu krokowego (prostaty).

Ze wzrostem stopnia nadwagi obserwuje się zwiększoną częstotliwość zatorów mózgu, cukrzycy, zaburzeń miesiączkowania, niepłodności, zaburzeń oddychania z sinicą i nadmiarem CO2 we krwi, zaburzeń oddychania w czasie snu, występowania chorób stawów (dny moczanowej!), zmian zwyrodnieniowych w stawach biodrowych i kolanowych, stłuszczenia wątroby oraz infekcji skórnych (grzybice). Bardzo często występują również żylaki i zastój krwi żylnej. Związane jest z tym częste występowanie zapalenia zakrzepowego żył i zatorów płuc, szczególnie przy okazji zabiegów chirurgicznych. Jak wspomniano poprzednio, zagrożenie zdrowia związane z występowaniem otyłości potęguje się, gdy nadmiar tkanki tłuszczowej zlokalizowany jest w górnej połowie ciała (otyłość jabłkowa) i wewnątrz jamy brzusznej, nawet gdy ogólna nadwaga nie jest duża. Dotyczy to np. Japończyków, wśród których wysoki stopień nadwagi jest prawie nieznany, a ryzyko zagrożenie zdrowia wyraźnie związane jest z występowaniem większej ilości tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy brzusznej.

W Stanach Zjednoczonych, gdzie wszystko przelicza się na dolary oceniono koszty społeczne nadwagi. Ogólnie, otyłość związana jest z wydatkowaniem ok. 39,3 mld dolarów lub 5,5 proc. ogólnych kosztów leczenia w USA. Otyłość odpowiada (według najnowszych obliczeń) za 19 proc. (22 mld) wydatków związanych z utratą zdrowia na skutek chorób układu krążenia (całość wydatków związanych z leczeniem chorób tego układu wynosi 140 mld rocznie). Przynajmniej 27 proc. osób z chorobami układu krążenia to osoby zdecydowanie otyłe (BMJ >30).

Statystycznie wyliczono, że otyłość odpowiada w 70 proc. za następstwa tych chorób. Koszty związane z leczeniem nadciśnienia towarzyszącego otyłości ocenia się na 1,5 mld dolarów, czyli 20 proc. ogólnej sumy 7,6 mld dolarów wydawanych rocznie w USA na leczenie nadciśnienia. Oblicza się, że nadciśnienie przynajmniej w 20 proc. spowodowane jest bezpośrednie nadwagą. Koszty poniesione na leczenie cukrzycy późnego wieku (cukrzyca I typu) wynoszą rocznie 19,8 mld, przy czym 57 proc. tej sumy, czyli ok. 3 mld wydatkowane są na leczenie cukrzycy związanej z otyłością Liczono tu koszty leczenia zarówno cukrzycy, jak i wtórnych komplikacji tej choroby.

Koszty związane z leczeniem kamicy woreczka żółciowego wynoszą 8 mld, z czego otyłość odpowiedzialna jest za 30 proc. kosztów, tzn. 2,4 mld (30 proc. operowanych to osoby otyłe). Częstość występowania kamicy żółciowej wzrasta w bezpośredniej proporcji do stopnia nadwagi! Koszty związane z występowaniem nowotworów u osób z nadwagą oblicza się na 1,9-2,6 mld dolarów, z ogólnej sumy 75,1 mld wydawanej rocznie z powodu chorób nowotworowych.